Kan jeg søke på nytt?


  • Selv om du har fått avslag på en søknad tidligere, kan du når som helst søke på nytt hvis du mener at du oppfyller kravene nå.
  • Hvis du har fått avslag på søknaden om grenseboerbevis, kan det likevel hende at du har mulighet til å få besøksvisum eller en oppholdstillatelse, for eksempel for studier eller arbeid.