Jeg har fått brev om utvisning, men har barn i Norge. Kan jeg søke om familieinnvandring før innreiseforbudet utløper?


Ja, du kan søke om familieinnvandring hvis du

  • er utvist fra Norge for to eller fem år
    og
  • har barn i Norge som har norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket.

Du kan levere søknad om familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper.

Et av vilkårene for å søke om familieinnvandring er at du ikke kan ha et innreiseforbud til Norge. Dersom du har et innreiseforbud, så kan du likevel levere en søknad om familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper.

Selv om du får ja på søknaden om familieinnvandring og får ny oppholdstillatelse før innreiseforbudet utløper, kan du ikke reise til Norge og Schengen før etter at innreiseforbudet er utløpt.