Du kan miste den varige oppholdsretten


Hvis du oppholder deg utenfor Norge i mer enn to år sammenhengende, vil du miste den varige oppholdsretten din. De samme unntakene som gjelder for beregning av fravær når du søker om varig oppholdsrett, gjelder også her.

For å kunne søke om varig oppholdsrett igjen, må du som hovedregel først ha bodd i Norge sammenhengende i fem nye år.

UDI kan også kalle tilbake det varige oppholdsbeviset/oppholdskortet ditt hvis du har gitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene eller du blir bortvist/utvist.