EU/EØS-borgere vil få et varig oppholdsbevis


Du vil få tilsendt et varig oppholdsbevis, som er din bekreftelse på at du har fått innvilget varig oppholdsrett.

Varig oppholdsbevis gjelder på ubestemt tid, og trenger ikke å fornyes. Du skal ikke skaffe deg et oppholdskort og du får ikke noe etikett eller stempel i passet ditt. 

Et varig oppholdsbevis gir deg flere rettigheter enn et registreringsbevis. Blant annet kan du oppholde deg lengre i utlandet uten å miste oppholdsretten din, og du får sterkere vern mot utvisning og bortvisning.

Familiemedlemmer til EU/EØS-borgere beholder også retten til å oppholde seg i Norge selv om partene skulle bli skilt eller EØS-borgeren skulle dø.

Meld fra til Skatteetaten/Folkeregisteret hvis du flytter, enten til en annen adresse i Norge eller inn/ut av Norge