Kan jeg miste statsborgerskapet mitt?


I noen tilfeller kan du miste statsborgerskapet ditt.

Å miste et statsborgerskap betyr at UDI bestemmer at statsborgerskapet ditt ikke skal gjelde lengre. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Det kan være ulike grunner til at du mister statsborgerskapet ditt, for eksempel hvis:

  • du (eller foreldrene dine) fikk statsborgerskap i et annet land før 1. januar 2020
  • du søker om å bli løst fra det norske statsborgerskapet ditt
  • UDI kaller tilbake statsborgerskapet ditt

Her finner du mer informasjon om tilbakekall av et statsborgerskap.