Hva kan jeg bruke reisebeviset mitt til?


  • Med reisebeviset ditt kan du vanligvis reise til alle land, bortsett fra hjemlandet ditt. Noen ganger er det også andre land du ikke kan reise til. Dette vil stå i passet ditt.
  • Hvis du ønsker å reise til hjemlandet ditt, må du i stedet søke om et utlendingspass for enkeltreise.
  • Du må alltid sjekke om du trenger visum til landet du skal besøke, og om landet godtar reisebeviset ditt. Du kan spørre på landets ambassade om du trenger visum hvis du har et “Norwegian travel document for refugees”.  
  • Det er ditt ansvar å ta godt vare på reisebeviset ditt, og du må alltid vite hvor det er. Det er ulovlig å gi bort reisebeviset ditt til noen andre. Hvis du gir det bort, vil du ikke få nytt reisebevis.