Hva skjer hvis jeg kontakter ambassaden til hjemlandet mitt?


  • Hvis du kontakter ambassaden til hjemlandet ditt, viser du norske myndigheter at du kanskje ikke lenger har behov for beskyttelse fra myndighetene i hjemlandet ditt.  Derfor vil UDI vurdere om du skal bli fratatt statusen din som flyktning og miste de rettighetene som følger med denne statusen.