Hva skjer hvis jeg reiser til hjemlandet mitt med reisebevis?


  • Du risikerer å bli stoppet på grensen og nektet innreise. 
  • Hvis UDI får beskjed om at du har brukt reisebeviset ditt i hjemlandet, vil vi å ta tilbake reisebeviset ditt.
  • Hvis du besøker hjemlandet ditt, viser du norske myndigheter at du kanskje ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge.  Derfor vil UDI vurdere om du skal bli fratatt statusen din som flyktning og miste de rettighetene som følger med denne statusen.