Hva kan jeg bruke utlendingspasset mitt til?


  • Med et utlendingspass for enkeltreiser kan du vanligvis reise til alle land, unntatt hjemlandet ditt. Dette vil det stå i passet ditt.
  • Hvis du har fått et utlendingspass som også er gyldig for reise til hjemlandet ditt, vil det stå i passet at det gyldig for reise til alle land.
  • Du må alltid sjekke om du trenger visum til det landet du skal besøke, og om landet godtar utlendingspasset ditt. Du kan spørre på landets ambassade om du trenger visum hvis du har et “Norwegian immigrant’s passport”.