Hva skjer hvis jeg reiser til hjemlandet mitt med utlendingspass?


Hvis utlendingspasset ikke er gyldig for reise til hjemlandet ditt:

  • Du risikerer å bli stoppet på grensen og nektet innreise. 
  • Hvis UDI får beskjed om at du har brukt utlendingspasset ditt i hjemlandet, vil du vanligvis ikke få et nytt utlendingspass. Dette er fordi norske myndigheter mener at hvis du besøker hjemlandet ditt, bør det også være mulig for deg å skaffe deg et pass fra dette landet.  

Hvis utlendingspasset ditt er gyldig for reise til alle land:

  • Hvis utlendingspasset ditt er gyldig for reise til alle land, kan du også bruke det til å besøke hjemlandet ditt. Du må alltid sjekke om landet du skal besøke godtar utlendingspasset ditt.