Hva skjer hvis jeg reiser til hjemlandet mitt med utlendingspass?


  • Du risikerer å bli stoppet på grensen og bli nektet innreise. 
  • Hvis UDI får beskjed om at du har brukt utlendingspasset ditt i hjemlandet, vil vi vanligvis ta tilbake utlendingspasset ditt og du vil ikke få et nytt.
  • Du vil ikke få et nytt utlendingspass, hvis du søker om det. Dette er fordi norske myndigheter mener at hvis du besøker hjemlandet ditt, bør det også være mulig for deg å skaffe deg et pass fra dette landet.