Hva må jeg gjøre hvis jeg flytter før søknaden er behandlet?


Du er folkeregistrert i Norge

Du må melde flytting til folkeregisteret (eksternt nettsted) så raskt som mulig når du vet at du skal flytte. UDI får den nye adressen din fra folkeregisteret automatisk.

Du er i Norge, men er ikke folkeregistrert

Hvis du er i Norge og flytter mens du venter på at UDI skal behandle saken din, må du melde fra til politiet om at du flytter senest én uke etter at du flytter. Du kan gi beskjed til politiet der du flytter til, eller til politiet der du bodde før

Du er i utlandet

Hvis du er i utlandet og flytter før UDI har behandlet søknaden din, må du melde fra til ambassaden eller konsulatet der du leverte søknaden din. Hvis du ikke gjør det, risikerer du at du ikke får svaret på søknaden din.