Hva skjer med søknaden mens jeg venter?


  1. Ambassaden vil sende søknadene dine samlet til UDI.
  2. Søknaden din om å få opphevet innreiseforbudet blir behandlet først.
  3. Hvis du ikke får opphevet innreiseforbudet, vil du få beskjed om dette. Da vil søknaden din om oppholdstillatelse eller besøksvisum avslås automatisk.
  4. Hvis du får opphevet innreiseforbudet ditt, vil du få beskjed om dette. Da sendes søknaden din om besøksvisum eller oppholdstillatelse til en annen avdeling for å bli behandlet der. Det er denne avdelingen som avgjør om du fyller kravene til å få et besøksvisum eller en oppholdstillatelse.