Hvis du bor på Østlandet


Hvis du bor på Østlandet og ønsker å søke om beskyttelse, kan du kontakte politiet for å få hjelp til å reise til Nasjonalt Ankomstsenter for å registreres der.