Hvor lenge er jeg på Nasjonalt ankomstsenter når jeg skal registrere meg?


Når du skal registrere deg er det flere steg du skal gjennom. Du skal være på ankomstsenteret til du er ferdig med flere aktiviteter. Du oppholder deg vanligvis i en ganske kort periode på ankomstsenteret. Aktivitetene er en del av prosessen når du søker om beskyttelse.

Eksempler på aktiviteter du skal gjennom er: 

  • registrering av søknaden din 
  • kartlegging av identiteten din

Her kan du lese mer om de ulike aktivitetene du må gjennom på ankomstsenteret

Du trenger ikke være på ankomstsenteret hele tiden. Du kan gå ut når du vil, men må være tilbake kl. 23. Vi anbefaler at du bor på ankomstsenteret til du er ferdig med aktivitetene du skal gjennomføre. Hvis du reiser fra ankomstsenteret før hele prosessen er gjennomført, kan saksbehandlingsprosessen stoppe opp. Da kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden.