Jeg er ukrainsk statsborger i Norge og ønsker å registrere meg som asylsøker. Hva gjør jeg?


De fleste flyktningene fra Ukraina skal registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter. Det er mulig å registrere seg noen andre steder i landet, så lenge det er kapasitet der. Hvis du kontakter politiet der du er, vil du få hjelp til å reise til det nærmeste stedet du kan registrere deg.

Hvis du har flyktet fra krigen i Ukraina og søkt om beskyttelse i Norge, er det utlendingsmyndighetene som bestemmer om søknaden din skal inngå i en gruppevurdering eller om den skal vurderes individuelt. Søknader som vurderes som en del av gruppevurderingen kan gi kollektiv beskyttelse, mens søknader som vurderes individuelt kan gi deg beskyttelse (asyl) på ordinære vilkår.