Jeg er ukrainsk statsborger i Norge og ønsker å registrere meg som asylsøker. Hva gjør jeg?


Fra og med 1. januar 2024 må du som ønsker innkvartering i asylmottak registrere søknaden din om beskyttelse på Nasjonalt ankomstsenter, som holder til i Råde kommune.

Vi kan ikke tilby deg et sted å bo før du har registrert deg på Nasjonalt ankomstsenter. Det vil ikke lenger tilbys innkvartering eller transport til Nasjonalt ankomstsenter til flyktninger fra Ukraina som har reist til andre deler av Norge. Det betyr at du selv må betale og organisere reisen til Nasjonalt ankomstsenter. Enslige mindreårige eller andre særskilt sårbare personer vil kunne få hjelp til å reise til Nasjonalt ankomstsenter. Det kan også gjøres unntak dersom det er fare for personens liv og helse. Kravet til registrering på Nasjonalt ankomstsenter gjelder ikke for asylsøkere som kommer til Norge ved Storskog grenseovergangssted.

Dersom du har funnet et sted å bo privat i Norge som du betaler for selv og hvor du også kan bo etter at søknaden er registrert, kan du velge å registrere søknaden din om beskyttelse på Nasjonalt ankomstsenter eller ved politiets registreringssteder i Kirkenes, Trondheim, Bergen, Jæren eller Torp.

Du kan finne mer informasjon om registreringssteder på politiets nettsider (eksternt nettsted).

Hvilket sted du registrerer deg ved, har ikke noe å si for hvor du får tilbud om mottaksplass eller hvor du får tilbud om å bo hvis du får beskyttelse i Norge.

Hvis du har flyktet fra krigen i Ukraina og søkt om beskyttelse i Norge, er det utlendingsmyndighetene som bestemmer om søknaden din skal inngå i en gruppevurdering eller om den skal vurderes individuelt. Søknader som vurderes som en del av gruppevurderingen kan gi kollektiv beskyttelse, mens søknader som vurderes individuelt kan gi deg beskyttelse (asyl) på ordinære vilkår.