Er du i kontakt med en person fra Ukraina som ikke har registrert seg hos norske myndigheter?


Alle må registrere seg for å ha lovlig opphold i Norge, og for å få tilgang på rettigheter som asylsøker og senere rett på kollektiv beskyttelse, arbeidstillatelse og bosetting.

Du bør oppfordre personen til å registrere seg som asylsøker. Se informasjon om registreringssteder hos politiet (eksternt nettsted). Tilby gjerne bistand ved behov.