Er du i kontakt med en voksen person som kan være utsatt?


Du kan snakke med personen det gjelder, si hvorfor du er bekymret og spørre om det du er bekymret for. Du kan gi informasjon om at man kan få helsehjelp eller hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon. Du kan også tilby å sette personen i kontakt med hjelpeapparatet.

Mer informasjon om psykososial beredskap ved kriser og katastrofer er tilgjengelig her (eksternt nettsted).