Er du i kontakt med et barn som kan være utsatt?


Du kan ringe barnevernet og drøfte en sak, også anonymt.

Du kan drøfte bekymringen med helsesykepleier eller annet helsepersonell.

Dersom du er bekymret for at et barn kan være utsatt for menneskehandel kan du få veiledning hos Bufdir, som har en nasjonal veiledningsfunksjon for saker om mindreårige ofre for menneskehandel (eksternt nettsted).