Har personen behov for helsehjelp?


Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente og andre som har fått en ordinær oppholdstillatelse i Norge har fulle rettigheter til helsehjelp. Barn har fulle rettigheter til både helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (eksternt nettsted), som er oppdatert med et eget kapittel om Ukrainasituasjonen.

Du finner Helsenorge sin informasjon om helsehjelp på ukrainsk, russisk og engelsk her (eksternt nettsted).