Kan det være menneskehandel?


Alle offentlige instanser har plikt til å legge til rette for identifisering av mulige ofre for menneskehandel dersom man ser indikatorer på at en person kan være utsatt, eller hvis en person ber om hjelp. Mottaksansatte skal også legge til rette for identifisering.

Som hjelper vil det ofte være vanskelig å vite hva en person kan ha vært utsatt for. Det er ikke din oppgave som hjelper å vurdere om et forhold kan være menneskehandel eller ikke. Du legger til rette for identifisering ved å foreta en samtale med personen som kan være utsatt, der du snakker om din bekymring og gir informasjon.

Du kan få veiledning eller bistand ved å ringe organisasjonen ROSA (eksternt nettsted).

Du kan også finne mer informasjon for hjelpere på menneskertilsalgs.no (eksternt nettsted).

Se også veileder for identifisering (eksternt nettsted) fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel.

Personer som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel har blant annet rett på:

  • et trygt sted å bo og penger til livsopphold
  • gratis bistand fra advokat
  • helsehjelp

Mulige ofre for menneskehandel har også rett på refleksjonsperiode, og frivillig assistert retur til hjemlandet. Selv om dette ikke er aktuelt for ukrainere nå, som får kollektiv beskyttelse, kan det være aktuelt for andre personer du kommer i kontakt med.

Les mer på UDIs side om menneskehandel.