Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel


Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (eksternt nettsted) i Politidirektoratet er en pådriver for tverretatlig samarbeid, med mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

På deres nettside finner du:

På nettsiden kan du også lese mer om menneskehandel, politiets arbeid og hjelpetiltak for de som kan være utsatt for slik utnytting (eksternt nettsted).