Nettressurser om vold, utnytting og menneskehandel


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og de Regionale ressurssentre om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS) har nettressurser som er utviklet for å støtte hjelpere i å bistå personer som kan være utsatt for vold, overgrep, utnytting og menneskehandel: