Politiet


Alle politidistrikter har fagpersoner som jobber med menneskehandel. I de fleste distrikter er dette organisert som egne menneskehandelsgrupper som etterforsker menneskehandelsaker. Det er viktig at disse blir varslet tidlig ved mistanke om menneskehandel. Ta kontakt med menneskehandelsgruppen i ditt politidistrikt for å snakke med kompetente fagpersoner.

Les mer om menneskehandel og hva du kan gjøre på politiets nettsider (eksternt nettsted).