Jeg har en bolig jeg ønsker å tilby asylsøkere. Hvordan går jeg frem?


Vi planlegger for at det kan komme økninger i antallet asylsøkere, og vi setter stor pris på tilbud om bygg som kan egne seg for bruk til innkvartering.  

Så langt det er mulig, vil vi bruke de rammeavtaleavtalene på mottaksdrift og akuttinnkvarteringer som allerede er etablert, for å dekke behovet for mottaksplasser. Når det er behov for det, vil vi lyse ut nye avtaler. De sentrale aktørene her er kommuner og bedrifter som leverer tilbud om drift på mottakene våre.  

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med disse aktørene, som normalt har stor interesse for ledige bygg for å kunne levere tilbud på drift. Du finner en oversikt over disse aktørene på våre nettsider.  

Du kan også ta kontakt med din kommune for å høre om kommunen kan ha bruk for leieboliger til personer som har fått midlertidig oppholdstillatelse og som skal bosettes med offentlig hjelp i den aktuelle kommune.