Jeg vil være frivillig på asylmottak. Hvordan går jeg frem?


For å jobbe som frivillig på asylmottak må du være i en organisasjon eller forening, som UDI eller asylmottaket har et samarbeid med. Personer som jobber som frivillig i asylmottak må ha politiattest. Dette er et absolutt krav som det ikke gjøres unntak i fra.