Jeg reiser fra Ukraina til Norge. Kan jeg ta med kjæledyret mitt til Norge?


Hvis du har tatt med kjæledyret ditt fra utlandet, skal dyret ditt kontrolleres på grensen av Mattilsynet. Mattilsynet må kontrollere alle kjæledyr som kommer til Norge, for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og andre dyr i Norge.

Fra 1. juli 2023 må kjæledyr som kommer til Norge fra Ukraina følge de vanlige kravene til ID-merking, rabiesvaksinasjon, blodprøve, bendelormbehandling og helseattest.

Kjæledyr som kommer til Norge fra 1. juli og som ikke oppfyller dyrehelsekravene, må oppholdes i karantene som eier må betale, returneres direkte til Ukraina eller avlives.

Du finner mer informasjon om kravene på Mattilsynets nettsider (eksternt nettsted).

Hvis det er mulig, skal ankomst med kjæledyr forhåndsvarsles til Mattilsynet, slik at kontrollen kan gjennomføres ved grensepassering. Du finner informasjon om Norske grensekontrollposter (BCP) og inspeksjonssentraler (IC) her. (eksternt nettsted)

På Miljødirektoratets nettside finner du informasjon om hvilke relger som gjelder for å ta med eksotiske kjæledyr inn i Norge (eksternt nettsted).