Kan jeg søke om oppholdstillatelse eller visum fra Ukraina eller fra et annet land?


Utenlandske borgere som må ha et visum eller en oppholdstillatelse for å bo eller arbeide i Norge, skal som hovedregel søke om dette før innreise til Norge. Ambassaden og VFS søknadssenteret i Ukraina er stengt (eksternt nettsted) på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det er derfor ikke mulig å søke om visum eller oppholdstillatelse fra Ukraina nå, men søknader fra ukrainske borgere håndteres av ambassaden i Ankara.

Du finner mer informasjon om hvor du kan levere søknaden din på:

VFS søknadssentre som tar imot søknader om oppholdstillatelse
VFS søknadssentre som tar imot søknader om besøksvisum

Borgere som ikke trenger visum til Norge, kan søke om visse typer oppholdstillatelser fra Norge. Du finner mer informasjon om krav til å søke oppholdstillatelse i Norge på våre veiledere for deg som skal søke.