Hva skjer hvis jeg ikke får bli i Norge mens klagen min blir behandlet?


Hvis du ikke får bli i Norge mens klagen din blir behandlet, må du reise ut av landet innen den fristen du har fått. Hvis du skal returnere til et land som norske myndigheter mener det er åpenbart at det er trygt for deg å reise tilbake til, vil du sannsynligvis ikke få bli i Norge mens klagen blir behandlet.