Hva skjer hvis jeg ikke reiser ut av Norge innen fristen?


Hvis du ikke forlater Norge, kan politiet sende deg ut av Norge med tvang. Du kan bli utvist fra Norge og andre Schengen-land. Når du er utvist, kan du ikke reise til Norge eller et annet Schengen-land. Du kan ikke reise tilbake til Norge før du har betalt det reisen din ut av Norge kostet.

Hvis du er over 18 år, får du færre rettigheter til helsehjelp. Du kan finne mer informasjon om dette på Helsenorge.no (eksternt nettsted)

Du kan fortsatt bo på asylmottak frem til du reiser ut av Norge, men du vil få utbetalt mindre penger hvis du ikke reiser innen fristen.