Hvordan klager jeg på vedtaket?


Du kan klage på vedtaket og be om å få bli i Norge mens klagen blir behandlet. Du må klage innen tre uker etter at du mottok vedtaket ditt. Dersom du ønsker å klage må du sende klagen til UDI i posten. Du kan enten fylle ut skjemaet som er vedlagt i vedtaket, eller formulere en klage selv. Klagen må fremstilles på norsk eller engelsk.

Klagen sendes til:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo.

Hvis UDI ikke gjør om vedtaket, vil vi sende klagen videre til Utlendingsnemnda (UNE). Hvis UDI eller UNE endrer på avgjørelsen i dette vedtaket etter at du klager, kan du ha rett til å få igjen penger du har brukt til for eksempel advokat.

Du har rett til å se dokumentene i saken din.