Hvorfor får jeg ikke kollektiv beskyttelse?


Du har søkt om beskyttelse, og UDI har vurdert om du kan få kollektiv beskyttelse her i Norge. Siden du oppholdt deg i et annet land før du kom til Norge, kan du ikke få kollektiv beskyttelse her. Det er et krav for å få kollektiv beskyttelse her i Norge at du var bosatt i Ukraina 24. februar 2022, da krigen brøt ut.