Hvorfor har ikke UDI vurdert om jeg kan få individuell beskyttelse?


Regelverket i Norge er slik at hvis du har oppholdt deg i et trygt land rett før du kom til Norge, så vil du ikke få behandlet søknaden din her, og du må reise tilbake til det landet du oppholdte deg i og eventuelt søke beskyttelse der. Det er ikke krav at du har eller har hatt en gyldig oppholdstillatelse i det landet du oppholdt deg i.