Jeg ønsker ikke forlengelse


Hvis du ikke ønsker at vi skal forlenge tillatelsen din, må du varsle oss. Du kan kontakte oss på telefon.