Kan jeg få hjelp av advokat til å klage?


Du vil ikke få tildelt en advokat. Det er ikke et krav at du har en advokat for å klage, men du kan selv skaffe en advokat dersom du ønsker dette. Du vil ikke få dekket utgiftene til advokat.

Dersom du ønsker bistand til å klage, men ikke har penger til en advokat, finnes det organisasjoner som du kan kontakte for å spørre om du kan få gratis bistand. Eksempler på organisasjoner du kan kontakte er: