Kan jeg få lengre utreisefrist?


Hvis du trenger lengre utreisefrist kan du søke om forlengelse av utreisefristen hos politiet. Politiet vil vurdere om utreisefristen kan forlenges. Dersom du har spørsmål knyttet til utreisen eller utreisefristen, kan du kontakte politiet på tlf. 22 34 24 00.