Kan jeg søke om støtte til tilbakevending til Ukraina?


Ukrainere med kollektiv beskyttelse i Norge som ønsker kan søke om tilbakevending.

Her finner du mer om hva du trenger å vite hvis du har fått innvilget kollektiv beskyttelse og ønsker å reise ut av Norge.