Jeg har allerede oppholdstillatelse i Norge -hvordan trekker jeg søknaden min om beskyttelse?


Hvis du ønsker å trekke søknaden din må du skrive brev til UDI der du tydelig skriver at du trekker asylsøknaden. Brevet må inneholde DUF-nummeret ditt og signaturen din. DUF-nummeret ditt finner du på oppholdskortet eller på sakspapirer fra UDI.

Du må sende brevet per post til UDI på denne adressen:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Når vi mottar brevet, vil vi henlegge søknaden din. Du kan søke om beskyttelse på nytt senere, dersom den andre oppholdstillatelsen din skulle falle bort.