Kan jeg jobbe mens jeg venter på svar på søknaden min om ordinær beskyttelse?


Du kan bare arbeide mens du er asylsøker hvis du har fått en arbeidstillatelse. Here kan du lese mer om hvordan du søker om arbeidstillatelse mens du venter på svar på søknaden din om beskyttelse. (Bare tilgjengelig på norsk og engelsk).