Kan jeg søke andre oppholdstillatelser hvis jeg trekker søknaden min om beskyttelse?


Du kan kun søke om en annen type oppholdstillatelse dersom du oppfyller de vanlige kravene til å søke fra Norge. Disse kravene kan for eksempel være at du har lovlig opphold og er faglært eller har hatt gyldig oppholdstillatelse de siste 9 månedene.

Du må selv sette deg inn i hvilke oppholdstillatelser som er aktuelle for deg å søke på, og om du har rett til å søke fra Norge. Denne informasjonen finner du ved å fylle inn informasjon om hvilken oppholdstillatelse du vil søke på og svare på spørsmålene du får her på nettsiden vår.