Kan jeg søke andre oppholdstillatelser hvis jeg trekker søknaden min om beskyttelse?


Så lenge utreiseplikten til Ukraina er suspendert, kan du som ukrainsk borger søke om alle typer tillatelser fra Norge. UDI vil behandle alle søknader som ukrainere leverer fra Norge nå på grunn av krisen i hjemlandet, selv om du ikke kunne søkt fra Norge i en normalsituasjon.

Hvis du har oppholdstillatelse i et annet trygt land som det er mulig å returnere til, vil vi ikke akseptere at du søker fra Norge om oppholdstillatelse nå.

Du må selv vurdere hvilken oppholdstillatelse som kan være aktuell for deg å søke om. Hvis du har familie her, kan det være at du kan søke om familieinnvandring. En annen aktuell tillatelse kan være arbeidstillatelse.

Du finner oversikt over alle oppholdstillatelser du kan søke om her. (Bare tilgjengelig på norsk og engelsk.)