Kan jeg bli i Norge hvis jeg trekker søknaden min om beskyttelse?


Hvis du får avslag på søknaden din eller hvis du velger å trekke den og du ikke har gyldig opphold i Norge på annet grunnlag, så har du som hovedregel utreiseplikt. Det betyr at du må reise ut av landet.

På grunn av krigen i Ukraina er utreiseplikten til Ukraina midlertidig stanset. Det betyr at du som har flyktet fra krigen i Ukraina kan oppholde deg i Norge selv om du ikke har gyldig opphold i Norge. Hvis du har rett til å oppholde deg i et annet trygt land, gjelder ikke denne unntaksregelen for deg. Hvis denne unntaksregelen ikke gjelder for deg og du må reise tilbake til det landet du har lov til å oppholde deg i, vil du få beskjed om dette fra UDI.

Det er viktig å være klar over at rettighetene dine i Norge begrenses hvis du velger å oppholde deg her uten gyldig oppholdstillatelse. Du har for eksempel ikke rett til å bli bosatt i en kommune eller jobbe.