Kan barn uten foreldre i Norge få kollektiv beskyttelse?


Ja. Det meste av informasjonen på udi.no gjelder både for voksne og for enslige mindreårige. Alle som flykter fra Ukraina kan søke om beskyttelse, og UDI vurderer om du kan få kollektiv beskyttelse.