Er det mulig å fremskynde søknadsprosessen?


Nei, dessverre, det er ikke mulig.