Har jeg krav på norskundervisning mens jeg bor på mottak?


Alle asylsøkere som bor i mottak og som er over 18 år, har plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er 175 timer opplæring i norsk og 25 timer opplæring i samfunnskunnskap. Undervisningen er gratis. Asylmottaket samarbeider med kommunen for å sørge for at alle deltar i undervisningen og legge til rette for transport til undervisningsstedet.