Hvem får beholde passet sitt?


De som kan få kollektiv beskyttelse får beholde passet sitt når de søker. Alle andre som søker om beskyttelse vil bli fratatt passet sitt. Hvis du har søkt om kollektiv beskyttelse og UDI senere gir beskjed om at søknaden din skal behandles på individuelt grunnlag, vil du bli bedt om å møte hos politiet for å levere inn dokumentene dine.