Hvis jeg søker studentvisum til Canada, vil det påvirke behandlingen av søknad om beskyttelse i Norge?


Det påvirker ikke søknaden din at du søker om visum, men hvis du får visum og reiser fra Norge vil søknaden din bli henlagt.