Hvordan kan jeg sende inn dokumenter som gjelder saken min?


Originale pass og ID-dokumenter skal du levere personlig til politiet der du bor.
Du kan også sende dem i posten til Politiets utlendingsenhet, Postboks 2095 Vika, 0125 Oslo.


Du må skrive navn, adresse og telefonnummer og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.


Ikke send originale dokumenter til UDI.
Kopier av dokumenter kan du sende til Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. Du må skrive navnet ditt og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.