Hvorfor kan ikke alle flyktninger fra Ukraina få kollektiv beskyttelse?


Ordningen med kollektiv beskyttelse er besluttet av Regjeringen. Hvis ordningen skulle utvides, er dette et politisk spørsmål som UDI ikke kan svare på.