Jeg har en Dublin-sak, og min familie har fått eller kan få kollektiv beskyttelse. Kan jeg også søke kollektiv beskyttelse?


Nei, hvis du har en Dublin-sak, så har du allerede søkt om beskyttelse og blitt satt i spor for vurdering av individuell beskyttelse, i stedet for kollektiv beskyttelse. Du kan ikke selv velge spor.