Jeg har en Dublinsak. Hvor lang ventetid er det før saken blir behandlet?


I dag er ventetiden ca. fire måneder, men ventetidene kan endre seg. Se UDI.no/ventetider for å holde deg oppdatert om ventetider.